Seveso Direktifi

Seveso Direktifi gereği tehlikeli maddelerin miktarına ve doğasına göre yönetmelikçe belirlenmiş eşik değerler içerisinde bulunan Üst veya Alt seviye riskli işletmelerin, risk teşkil eden tesislerinin güvenle işletilmesi için;

  • -Risk teşkil eden tesislerde kazaların oluşma ihtimalini azaltmaktır.
  • -Bu risklerin oluşması durumundaysa, oluşabilecek insan sağlığına, çevreye ve işletmeye yönelik zararların en aza indirgenmesi ve kontrol altına almak için ISO 10628:2 standardına göre proje çizimlerinin yapılmasıdır.

Büyük kimyasal kaza tehlikelerini kontrol etmeyi amaçlayan Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2012/18/EU Yönergesi veya Seveso-III Yönergesi (tam adı ile: Tehlikeli maddeler içeren büyük kaza tehlikelerinin kontrolüne ilişkin Direktifi), aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2012/18/EEC SEVESO III Direktifi

2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği ile bu Direktif büyük ölçüde ülkemize adapte edilmiştir.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir