Atıksu Arıtma Tesisleri Danışmanlık

Atık suların planlı bir şekilde bertaraf edilmesi kentsel ve endüstriyel gelişimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Nüfusun arttığı ve su kaynaklarının azaldığı günümüzde atıksu arıtma tesislerine innovatif çözümler getirmek kamu ve özel sektör kuruluşlarının mevzuata uyumluluğunu sağlamanın yanısıra kurumların rekabet gücünü arttırmak için kullanılan bir strateji haline gelmektedir.Craft Mühendislik kurumlara mevcut arıtma tesislerinin kapasite artırımı veya modifiye edilmesi, yeni kurulacak atıksu arıtma tesisleri için tasarım, strateji, süpervizyon ve devreye alma hizmetlerini vermektedir. Bu hizmet ayrıca dünya üzerindeki farklı teknoloji çözümlerinin, performans ve adaptasyonun uygunluğunun araştırılmasını içermektedir.