Seveso Direktifi

Seveso Direktifi gereği tehlikeli maddelerin miktarına ve doğasına göre yönetmelikçe belirlenmiş eşik değerler içerisinde bulunan Üst veya Alt seviye riskli işletmelerin, risk teşkil eden tesislerinin güvenle işletilmesi için; -Risk teşkil eden tesislerde kazaların oluşma ihtimalini azaltmaktır. -Bu risklerin oluşması durumundaysa, oluşabilecek insan sağlığına, çevreye ve işletmeye yönelik zararların en aza indirgenmesi ve kontrol altına almak […]

Read more