Tersine Mühendislik Hizmetleri

Craft Mühendislik kurumlara Seveso Direktifi kapsamında tersine mühendislik hizmetleri vermektedir. Bu alanda verilen danışmanlık müşterinin isteğine göre,

  • P&ID – Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı
  • PFD – Proses Akış Diyagramı
  • BFD – Blok Akış Diyagramı
  • Mimari ve 3 Boyutlu Çizimlerden oluşabilmektedir.

Bu hizmet, endüstriyel işletmelerin kusursuz işleyişini sağlamak amacıyla, tesislerdeki ekipmanların, enstrümanların, ana ve ikincil hatların gösterimi olup, proses şemasının mimari yerleşime en uygun olacak şekilde tasarlanmasıdır. İşletme personelinin ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, denetimler için proses şemalarının okunabilirliğinin en üst seviyede tutulmasını sağlar.

Özellikleri:

  • Tesislerde bulunan tüm ekipmanların arasındaki bağlantı ve operasyonun gösterimi
  • Ekipmanların sembolik sunumu ve lejantı
  • Prosesi tek paftada yoğunlaştırılmış olarak gösteren PFD (Proses Akış Diyagramı)
  • Proses akışının gösteriminin yön okları ile sağlanması

Metodolojimiz