Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Kurumsal Karbon Ayakizi

Sera Gazı Protokolü Kurumsal Standardı, bir kurumun sera gazı emisyonlarını üç “kapsam” olarak sınıflandırır.

Kapsam 1 sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan doğrudan emisyonlardır.

Kapsam 2 tüketilen enerji kaynağına göre farklılık gösteren, satın alınan enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonlardır.

Kapsam 3 Kapsam 2nin dışında kalan, şirketin değer zincirinde meydana gelen tüm dolaylı emisyonlardır.

Craft Mühendislik kurumlara, seçilen bütçe yılı içeresinde oluşan kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve raporlanması kapsamında durum analizi yaparak, karbon ayak izinin küçültülmesi için kurumların önceliklerini dikkate alarak stratejiler oluşturur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk modern dünyanın değişen dinamiklerinde iş yapma kolaylığı, risklerin kontrol edilmesi ve sektör liderliği elde etmek için firmaların pozisyon almalarını temel alan, böylece saygınlıklarının ve marka değerlerinin arttırılmasını sağlayan bir araçtır.

Kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini iş planlarına dahil etmek firmaların müşteri sadakati, kalifiye istihdamın sağlanması ve muhafaza edilmesi, mevzuat kaynaklı risklerin azaltılması, işlevsel verimlilik ve üretkenliğinin arttırılması ve sermayeye erişimini kolaylaştırarak finansal performansının arttırılmasına yardımcı olur. 

Craft Mühendislik kurumların organizasyonel kültürlerinin incelenmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerinin vizyon, ve misyon belirlenmesi, uygulanan stratejilerinin getiri ve performanslarının analiz edilmesi ve raporlanması konularında kurumlara ve şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.